Dilsen. Residentieel gelegen bouwperceel. Open bebouwing van max 265 m² gelijkvloers.

Verkocht Dilsen-Stokkem
Dr. Lenstralaan 31
Uitzonderlijk goed gelegen tegen de bosgebieden, en tevens goed bereikbaar kortbij de Boslaan, doorgaande weg.
Op een paar km hier vandaan liggen zowel Elaisa Wellness, Maasmechelen Village en shopping, Outlet center, Maaseik, Maasmechelen, Genk, Maastricht,..
Het perceel meet 2.733 m² : 21,50 m breed x 122 m diep.
Tuin op het zuiden!
Het huis mag max. 265,37 m² gelijkvloers zijn. Kleiner mag altijd.
Zijdelingse perceelsgrenzen minstens 3 m. Bouwdiepte gelijkvloers 17 m en op de verdieping 12 m. Nokhoogte max 12 m.

OPEN BEBOUWING:
- Perceelsopp.: 27a 33ca = 2.733 m²
- Oriëntatie: tuin op het zuiden
- Breedte perceel: vooraan: 21,50 m - achteraan: 22,50 m.
- Diepte perceel: links: 123.50 m - rechts: 122,65 m.
- Bebouwbare opp.: 15,60 m / 15,62 m x 17,00 m = 265,37 m²
- Toegestane hoogte: tot 12 m
- Maximaal 2 bouwlagen onder de kroonlijst
- De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 6,50 meter boven het niveau van de straat
- Nokhoogte maximaal 12 meter.

Voorschriften : voor de volledige voorschriften zie apart het ... volledig document.
Maximum te bebouwen is zoals aangeduid op het verkavelingsplan :
15,62 m /15,60 m breed X 17 m = 265,37 m² gelijkvloers

HOOFDBESTEMMING
Eengezinswoning (residentieel gebruik).
Indien de ruimtelijke context en de bouwkavel het toelaten kan om sociale redenen een zogenaamde zorgwoning toegestaan worden. Dit moet dan ook ondubbelzinnig blijken uit de opbouw van de woning.

NEVENBESTEMMING
Nevenbestemmingen zoals vrije beroepen en diensten zijn toegelaten, voor zover ze deel uitmaken van de normale uitrusting van de woonomgeving en voor zover ze geen hinder vormen voor de normale woonkwaliteit en mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
1° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie;
2° de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter.
Handel, horeca en ambacht zijn niet toegelaten.

INPLANTING
Op het verkavelingsplan wordt de zone voor het hoofdgebouw vastgesteld.
De afstand tot de zij-
perceelsgrens bedraagt minimaal 3 meter.
De diepte is maximaal 17 m op het gelijkvloers niveau en maximaal 12 m op de verdieping

BOUWHOOGTE
Tot 12 m maximaal 2 bouwlagen onder de kroonlijst De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 6,50 meter boven het niveau van de straat, nokhoogte maximaal 12 meter.

Wij kunnen geen garantie geven over de juistheid van de gegevens en afmetingen.
Lees meer Verberg