Tips

Mensen krijgen maar één kans om een goede eerste indruk te maken. En wat voor mensen geldt, gaat ook op voor huizen. Een slordige tuin, rommel in huis of een lekkende kraan komen niet goed over. Kandidaat-kopers bezichtigen vaak met hoge verwachtingen uw woning. Met deze tips maakt u voor een groot stuk die verwachtingen waar.

Echte schoonheid zit ook van buiten

Zelfs vóór een kandidaat-koper uw woning binnenstapt, heeft deze al een mening over uw eigendom. Zorg dus voor een aantrekkelijke gevel. Geef de ramen een beurt, schilder de voordeur en verzorg de voortuin.

Voor handige Harry’s

Kleine defecten vallen na een tijd niet meer op, maar voor kandidaat-kopers die voor het eerst uw huis binnenstappen, zijn ze een doorn in het oog. Tijd dus om de handige Harry in u boven te halen. Plamuur scheuren in muren bij, herstel lekkende kranen en vervang kapotte lampen. Wilt u echt niets aan het toeval overlaten, investeer dan in een verfbeurt voor uw huis.

De geur van succes

Een proper huis geeft een verzorgde, aangename indruk. Krijgt u kopers over de vloer, geef uw woning dan een grondige poetsbeurt. Vergeet ook niet te verluchten en gebruik geurverfrissers.

Opgeruimd staat netjes

Rondslingerende dozen, kinderkamers vol speelgoed en extra veel meubels geven een rommelige indruk. Bovendien verkleinen ze de beschikbare ruimtes. Berg spullen zo veel mogelijk op en orden boeken- en cd-rekken. Vergeet ook de garage, kelder en zolder niet. Zo toont u de mogelijkheden van deze ruimtes.

Creëer sfeer

Een bloemetje op tafel, een aangename temperatuur, eventueel een zacht muziekje ... Het zijn kleine details die de gezelligheidsfactor van uw woning verhogen. Ook verlichting op enkele goed gekozen plekken draagt bij tot een aantrekkelijke sfeer.Welke attesten zijn noodzakelijk bij de verkoop van uw woning?

1) EPC (Energie Prestatie Certificaat)

Potentiële kopers of huurders krijgen met het EPC een idee van de energiezuinigheid van de woning. Verkopers en verhuurders kunnen op hun beurt de energiezuinige kenmerken van hun woning in de verf zetten.

Op het EPC staat een kengetal (score). Het kengetal geeft het berekende energieverbruik weer per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte. Het kengetal hangt af van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen, muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en warm water. Bij de berekening van het kengetal wordt geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling van de (vorige) bewoners. Het kengetal kan dus afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur.

Het kengetal krijgt een plaats op de kleurenbalk (gaat van groen tot rood). Een kengetal in de groene zone wijst op een energiezuinige woning. Een woning in de rode zone is energieverslindend. Op de kleurenbalk staan referentiewaarden, van 0 tot 700. Hoe hoger deze score, hoe hoger het berekend energieverbruik en hoe minder energiezuinig de woning is. Voor oudere woningen kan het kengetal boven 700 uitkomen.

EPC grafiek

Het EPC geeft ook een aantal energiebesparende aanbevelingen. De aanbevelingen zijn niet verplicht uit te voeren maar tonen welke energiebesparende investeringen nuttig zijn voor de woning. Bepaalde energiezuinige investeringen komen bovendien in aanmerking voor een subsidie of een premie.
Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen is maximaal 10 jaar geldig.

2) Keuring elektrische installatie

Bij de verkoop van een residentiële woning moet sinds 1 juli 2008 bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst (het compromis) een keuringsattest van de elektrische installatie voorhanden zijn. Ook wanneer het beschikbaar keuringsattest ouder is dan 25 jaar of wanneer er wijzigingen of uitbreidingen zijn aangebracht, moet de keuring opnieuw uitgevoerd worden. In het geval van een gunstige controle wordt dit vermeld in de notariële akte. Bij een ongunstige controle moeten de opmerkingen binnen de 18 maanden na verkoop door de koper in orde gebracht worden en moet een herkeuring aangevraagd worden.

Wat als de installatie wordt afgekeurd?

De verkoper is dan verplicht om in de authentieke akte de verplichting voor de koper te doen vermelden om zijn identiteit en de datum van de officiële akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkend organisme dat het controleonderzoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

De nieuwe eigenaar heeft dan afhankelijk van de inbreuk(en) 12 tot (meestal) 18 maanden de tijd om de installatie in orde te maken. De datum waartegen de nieuwe keuring moet uitgevoerd worden kan u terugvinden op het keuringsverslag. De herkeuring mag door een ander keuringsorganisme gebeuren dan het organisme dat de eerste keuring uitvoerde.

3) Bodemattest

Attest dat verzekert dat de bodem van de grond of het huis in kwestie niet vervuild is. Dit attest heb je nodig bij de verkoop van een grond of een woning. De inhoud van dit attest moet worden opgenomen in de onderhandse verkoopovereenkomst en de authentieke of Notariële akte van aankoop. Wanneer koper en verkoper een akkoord hebben, kan de onderhandse verkoopovereenkomst worden getekend. Zo wordt de koper ingelicht over de eventuele verontreiniging van de grond.

Dit attest moet de verkoper aanvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Hiervoor betaal je 34 euro per kadastraal perceel.

Binnen de twee maanden reikt OVAM het gevraagde attest uit. Het bodemattest zegt alleen dat OVAM geen weet heeft van een eventuele verontreiniging. Om meer zekerheid te hebben dat de grond zuiver is, kan je het gemeentebestuur of de buurtbewoners vragen wat er vroeger met de grond is gebeurd.

OVAM stelt dat in principe voor elke verkoop een nieuw attest nodig is, maar voor niet-risicogronden kan eenzelfde attest meermaals worden gebruikt, zolang de kadastrale gegevens niet zijn gewijzigd.

Indien het gaat om een risicogrond, dan moet de eigenaar een bodemonderzoek laten uitvoeren. Een bodemonderzoek onderzoekt de toestand van de bodem op een perceel.
Dit doet de vastgoedmakelaar voor je.

De Vastgoedmakelaar zorgt ervoor dat dit bodemattest aanwezig is bij de verkoop van een woning.

Indien er geen bodemattest aanwezig is, dan kan de vastgoedmakelaar het bodemattest aanvragen bij OVAM. Hij verricht ook alle naspeuringen. Een bodemonderzoek onderzoekt de toestand van de bodem op een perceel. Indien een bodemonderzoek nodig is, zal hij dit ook aanvragen voor de verkoper.

Vastgoedkantoren vragen regelmatig bodemattesten aan en kunnen werken met een lopende rekening. Dit biedt tevens de mogelijkheid om via internet het bodemattest aan te vragen.

4) Stookolieattest

Bestaande stookolietanks moeten op geregelde tijdstippen worden gecontroleerd. Dit is wettelijk verplicht. Van deze controle wordt een stookolieattest afgeleverd.

De controle van de stookolietank moet gebeuren door een door de overheid erkend technicus. Na de controle plaatst hij een groen, oranje of rood keuringsplaatje op de tank.

  • De stookolietank is conform de milieuwetgeving: groene dop.
  • De stookolietank is niet conform de milieuwetgeving, maar er is geen kans op verontreiniging van de omgeving: oranje dop.
  • De stookolietank is niet conform de milieuwetgeving en de kans op verontreiniging van de omgeving is bestaande: rode dop. Een tank met een rode dop of keuringsplaatje mag je in geen geval laten bijvullen.
Bij de verkoop van een woning die voorzien is van een stookolietank moet de verkoper dit keuringattest aan de koper bezorgen. De aanwezigheid is niet verplicht, maar de notaris zal er steeds meer op aandringen om een geldig attest te voorzien als bewijs dat de verkoper in orde is met de geldende milieuwetgeving. Een niet gekeurde stookolietank voldoet namelijk niet aan de milieuwetgeving en kan aanleiding geven tot sanctionering.

5) Postinterventiedossier

Het postinterventiedossier (PID) bundelt alle nuttige gegevens en elementen voor de veiligheid en gezondheid, waarmee men bij latere werkzaamheden aan een gebouw rekening moet houden. Het kan gaan van eenvoudige onderhoudswerken tot ingrijpende verbouwingen of zelfs afbraak.

Al de gebruikers - eigenaars of huurders - of, bij eventuele verbouwingen, architecten of aannemers, kunnen via dit postinterventiedossier achterhalen wat de structuur is van het gebouw en welke materialen erin zijn verwerkt. De bedoeling is om de veiligheid te verhogen van de uitvoerders van latere werkzaamheden. Als er dus werken worden uitgevoerd aan een woning, dan moet dit dossier voorgelegd kunnen worden.

Dit document moet sinds 1 mei 2001 voor alle bouwwerken worden aangelegd. Het dossier moet gedurende de hele levensduur bij het gebouw blijven en wordt aangevuld met de nieuwe gegevens indien er wijzigingen aan het gebouw worden aangebracht.

Het postinterventiedossier moet worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door een of meerdere aannemers.

Ook de huurder is wettelijk toegestaan om dit dossier te bekijken. Je kan hieromtrent al bepalingen in de Huurovereenkomst opnemen, bijvoorbeeld het al dan niet voorhanden zijn van een postinterventiedossier, de afspraken omtrent de kostprijs voor het kopiëren van het dossier, verantwoordelijkheid voor het bijhouden tijdens de huurperiode, …

Als de huurder zelf werken uitvoert waarvoor een veiligheidscoördinator, dus ook een postinterventiedossier nodig is - dat wil zeggen alle werken waarmee meer dan één aannemer is gemoeid - dan is het steeds de opdrachtgever (in dit geval de huurder dus) die het postinterventiedossier moet opstellen en ter beschikking stellen van de eigenaar.

6) Rioolattest

Sinds 1 juli 2011 zijn bouwers en verbouwers in Vlaanderen verplicht, bij nieuwbouw of een grondig gerenoveerde woning, een keuring te laten uitvoeren van het gescheiden rioolstelsel voor regen- en afvalwater. In geval van correcte aansluiting wordt een rioolattest afgeleverd.

In eerste instantie moet je je richten tot de gemeente waar de woning is gelegen om te weten wie de rioolbeheerder is. De rioolbeheerder stuurt een keurder die de controle zal uitvoeren.
Bij de verkoop van een woning die werd opgetrokken of werd verbouwd na 1 juli 2011 moet de verkoper dit rioolattest overhandigen aan de koper.

7) As-built attest

Een as-built attest is een document dat aangeeft of een woning gebouwd is volgens het bouwaanvraagdossier, dus volgens de goedgekeurde plannen. Het document heeft als bedoeling kleine afwijkingen ten opzichte van het bouwaanvraagdossier automatisch te laten regulariseren. Om die reden wordt het as-built attest ook wel een ‘mini-regularisatievergunning’ of ‘mini-regularisatiemelding’ genoemd. Grote afwijkingen moeten in de toekomst nog steeds via de normale regularisatieprocedure worden behandeld.

Iedereen die een Stedenbouwkundige vergunning aanvraagt of die een gebouw opricht dat onder de meldingsplicht valt en waarbij de tussenkomst van een architect is vereist, zal moeten een as-built attest aanvragen. De aanvraag moet gebeuren binnen 90 dagen na de ingebruikname van het onroerend goed.

Deze wetgeving werd uitgesteld, en is thans nog niet in voege.

"De Gustibus Et Coloribus Non Disputandum Est!"

"Over kleuren en smaken hoeft men niet te discussiëren"
Ook over de keuze van makelaar is alle discussie overbodig!
Volg de stem van uw HART en u komt terecht in de HAVEN van LUMARO VASTGOED !